Veřejné dokumenty

Stáhnout soubor

Závěrečný účet MR Kahan dso za rok 2017
Závěrečný účet MR Kahan dso za rok 2017

Stáhnout soubor

Inventarizační zpráva za rok 2017
Inventarizační zpráva za rok 2017

Stáhnout soubor

Návrh rozpočtu pro rok 2018
Návrh rozpočtu pro rok 2018

Stáhnout soubor

Návrh rozpočtu pro rok 2019
Návrh rozpočtu pro rok 2019

Stáhnout soubor

Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Stáhnout soubor

Plánované termíny Valných shromáždění MR Kahan v roce 2019
Plánované termíny Valných shromáždění MR Kahan v roce 2019

Stáhnout soubor

Prezentace
Powerpointová prezentace Mikroregionu Kahan

Stáhnout soubor

Roční zpráva Mikroregionu Kahan dso za rok 2017
Roční zpráva Mikroregionu Kahan dso za rok 2017

Stáhnout soubor

Rozpočet MR Kahan dso na rok 2019
Rozpočet MR Kahan dso na rok 2019

Stáhnout soubor

Rozpočet pro rok 2018
Rozpočet pro rok 2018

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatření č.1

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.2

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření č.3

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.4

Stáhnout soubor

Seznam starostů MR Kahan dso
Seznam starostů MR Kahan dso

Stáhnout soubor

Schválený závěrečný účet za rok 2016
Schválený závěrečný účet za rok 2016

Stáhnout soubor

Stanovy
Stanovy Mikroregionu Kahan

Stáhnout soubor

Strategie
Strategie rozvoje Mikroregionu Kahan 2014 – 2020

Stáhnout soubor

Strategie území správního obvodu ORP Rosice
v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti

Stáhnout soubor

Střednědobý rozpočtový výhled 2018 - 2022
Střednědobý rozpočtový výhled 2018 - 2022

Stáhnout soubor

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO

Stáhnout soubor

Závěrečný účet za rok 2016
Závěrečný účet za rok 2016

Stáhnout soubor

Zpráva o výsledku přezkumu za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkumu za rok 2017

Usnesení

Stáhnout soubor

Usnesení z valného shromáždění
Usnesení z valného shromáždění 7.12.2017

Stáhnout soubor

Usnesení z valného shromáždění
Usnesení z valného shromáždění 9.11.2017

Stáhnout soubor

Usnesení z valného shromáždění
Usnesení z valného shromáždění 5.10.2017

Stáhnout soubor

Usnesení z valného shromáždění
Usnesení z valného shromáždění 7.9.2017

Stáhnout soubor

Usnesení z valného shromáždění
Usnesení z valného shromáždění 29.6.2017

Stáhnout soubor

Usnesení z valného shromáždění
Usnesení z valného shromáždění 1.6.2017

Stáhnout soubor

Usnesení z valného shromáždění
Usnesení z valného shromáždění 20.4.2017

Stáhnout soubor

Usnesení z valného shromáždění
Usnesení z valného shromáždění 2.2.2017

Stáhnout soubor

Usnesení z valného shromáždění
Usnesení z valného shromáždění 5.1.2017

Zápis z jednání VH

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 7.12.2017

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 9.11.2017

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 5.10.2017

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 7.9.2017

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 29.6.2017

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 1.6.2017

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 4.5.2017

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 20.4.2017

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 2.3.2017

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 2.2.2017

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 5.1.2017

Archiv