Veřejné dokumenty

Stáhnout soubor

Návrh Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2022
Návrh Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2022

Stáhnout soubor

Odpisový plán za rok 2017
Odpisový plán za rok 2017

Stáhnout soubor

Organizační struktura Mikroregionu Kahan dso
Organizační struktura Mikroregionu Kahan dso

Stáhnout soubor

Plánované termíny Valných shromáždění MR Kahan v roce 2018
Plánované termíny Valných shromáždění MR Kahan v roce 2018

Stáhnout soubor

Prezentace
Powerpointová prezentace Mikroregionu Kahan

Stáhnout soubor

Roční zpráva Mikroregionu Kahan dso za rok 2016
Roční zpráva Mikroregionu Kahan dso za rok 2016

Stáhnout soubor

Rozpočet Mikroregionu Kahan dso na rok 2017
Rozpočet Mikroregionu Kahan dso na rok 2017

Stáhnout soubor

Rozpočet pro rok 2018
Rozpočet pro rok 2018

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatření č.1 Mikroregionu Kahan dso rok 2017

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.2

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření č.3

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.4

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č.5
Rozpočtové opatření č.5

Stáhnout soubor

Schválený závěrečný účet za rok 2016
Schválený závěrečný účet za rok 2016

Stáhnout soubor

Stanovy
Stanovy Mikroregionu Kahan

Stáhnout soubor

Strategie
Strategie rozvoje Mikroregionu Kahan 2014 – 2020

Stáhnout soubor

Strategie území správního obvodu ORP Rosice
v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti

Stáhnout soubor

Závěrečný účet za rok 2015
Závěrečný účet za rok 2015

Stáhnout soubor

Závěrečný účet za rok 2016
Závěrečný účet za rok 2016

Usnesení

Stáhnout soubor

Usnesení z valného shromáždění
Usnesení z valného shromáždění 20.4.2017

Stáhnout soubor

Usnesení z valného shromáždění
Usnesení z valného shromáždění 2.2.2017

Stáhnout soubor

Usnesení z valného shromáždění
Usnesení z valného shromáždění 5.1.2017

Stáhnout soubor

Usnesení z valného shromáždění
Usnesení z valného shromáždění 1.12.2016

Stáhnout soubor

Usnesení z valného shromáždění
Usnesení z valného shromáždění 10.11.2016

Stáhnout soubor

Usnesení z valného shromáždění
Usnesení z valného shromáždění 20.10.2016

Stáhnout soubor

Usnesení z valného shromáždění
Usnesení z valného shromáždění 2.6.2016

Stáhnout soubor

Usnesení z valného shromáždění
Usnesení z valného shromáždění 5.5.2016

Zápis z jednání VH

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 20.4.2017

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 2.3.2017

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 2.2.2017

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 5.1.2017

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 1.12.2016

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 10.11.2016

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 20.10.2016

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 1.9.2016

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 2.6.2016

Stáhnout soubor

Zápis z jednání valného shromáždění
Zápis z jednání valného shromáždění 5.5.2016

Archiv