Babice u Rosic

Babice u Rosic

Místní úřad

Náves 14
664 84, Babice u Rosic
Tel.: +420 546 431 739
Fax: +420 546 431 739
E-mail: info@babiceurosic.cz
Web: www.babiceurosic.cz

Historie a současnost

Nejstarší zpráva o Babicích pochází z roku 1228, kdy král Přemysl Otakar I. písemně stvrzuje založení panenského kláštera cisterciaček v Oslavanech v místě, kde stojí dnešní zámek. K oslavanskému klášteru patřily Babice až do roku 1307, kdy je koupil klášter v Sedleci u Kutné Hory. Později vlastnili obec různí majitelé, až konečně připadly k Rosicím. Od roku 1560 byl vlastníkem celého rosického panství Jan Starší ze Žerotína a později Karel Starší ze Žerotína, který je v roce 1628 prodal Albrechtu z Valdštejna. Celkem vlastnilo Babice jako součást rosického panství asi 20 různých majitelů.

Hlavní obživou obyvatel Babic bylo od pradávna zemědělství. Původní selské statky tvořily podkovitou náves, jejíž půdorys je dodnes patrný. Počátkem 19. století se v důsledku objevení zásob černého uhlí a rozvoje těžby začíná počet obyvatel zvyšovat. Z čistě zemědělské obce se tak stává obec s největším počtem horníků a zámečníků v regionu.

Uhlí se původně kopalo ručně z povrchu a vytahovalo za pomoci rumpálu z hloubky 25–45 metrů. Takzvaná Dědičná štola vedla od Zastávky jižním směrem až do lesa Skříňka u Babic a na ni se napojovalo 7 dalších štol. Protože byla tato těžba velmi náročná a neekonomická, byla v roce 1856 u obce zaražena nová šachta Ferdinandova s důlním strojem. Zmíněné štoly a šachty sice již dávno zanikly, ale ještě dnes jsou v lese patrné prohlubně nebo náspy hald, které připomínají hospodářský rozmach zdejšího kraje.

Významné památky

Kaple sv. Antonína Paduánského
Původně stávala v obci na návsi dle ústního podání malá zvonice, která měla zděný spodek a dřevěnou horní část se zavěšeným zvonem. Před zvoničkou stály dvě lípy, které zde stojí dodnes. V roce 1863 byla na místě staré zvoničky postavena kaple. Kaple se původně honosila dvěma zvony, ale za druhé světové války byly zrekvírovány pro válečné účely na děla. Dnes je v kapli jen menší zvon vyrobený roku 1943. V roce 1925 musela být zchátralá šindelová střecha věže obnovena. Původní cibulovitá věž dostala tvar jehlanu a byla pokryta plechem.
Pamětní kříž k odchodu Napoleonovy armády
Do zdejšího kraje velmi citelně zasáhly napoleonské války. Když v roce 1805 císař František I. po obsazení Vídně prchl do Brna, začala se stahovat k tomuto městu rakouská a ruská vojska a jim v patách i Napoleonova armáda. První voje Francouzů se objevily v Babicích 19.listopadu 1805 a již následujícího dne projel brněnskou branou sám císař Napoleon se svojí gardou. Na počest odchodu francouzských vojsk nechali později místní u cesty do Rosic vztyčit pamětní kříž. Na pomníku jsou vytesána jména tehdejších babických konšelů. Roku 1882 byl u kříže vysázen švestkový sad na paměť zasnoubení korunního prince Rudolfa. Dle tehdejšího usnesení Obecního úřadu byl sad nazván „Rudolfův sad“.
Důl Ferdinand
Severozápadním směrem od obce se nacházel Důl Ferdinand, v němž se těžilo černé uhlí v letech 1862–1955. Maximální dopravní hloubka šachty byla 794 metrů a důl měl 8 pater. Svědkem činnosti dolu jsou zbytky budov spojených s těžbou a také dodnes patrná halda, jejíž materiál posloužil i k zasypání dolu po jeho uzavření v roce 1992.Stravování

Hostinec Pivnice
Náves 14
Tel.: +420 546 431 753

Kulturní zařízení

Hostinec Pivnice
Náves 14
Tel.: +420 546 431 739

Tradiční akce

Březen
• Retro zábava

Září
• Gulášfest

Soubory ke stažení

Stáhnout soubor

Průvodce
Průvodce pro Babice u Rosic k vytištění