Rosice

Rosice

Místní úřad

Palackého nám. 13
665 01, Rosice
Tel.: +420 546 492 111
Fax: +420 546 492 119
E-mail: radnice@mesto.rosice.cz
Web: www.rosice.cz

Historie a současnost

První písemná zmínka o Rosicích pochází z roku 1259, kdy byli majiteli panství Bohuš a Hartman z Rosic. Roku 1278 zde tábořil císař Rudolf. Tehdy již na vrcholu kopce, v místě dnešního zámku, stával hrad, ze tří stran chráněný rybníky a příkrými stráněmi. Ve čtrnáctém a první polovině století patnáctého patřily Rosice významnému rodu Hechtů, který velmi přispěl k rozvoji panství. Hechtové měli, dle svého příjmení, v erbu štiku, která zůstala ve znaku města doposud.

Dalšími neméně významnými majiteli panství byli Jan starší ze Žerotína, který v nedalekých Kralicích založil tiskárnu v níž byla vytištěna známá Bible Kralická a jeho syn Karel, který dokončil přestavbu zámku. 20. září 1907 byly Rosice rozhodnutím císaře Františka Josefa prvního povýšeny z městyse na město. Od konce 19. století měla značný význam pro rozvoj města těžba černého uhlí v oblasti Rosicko-oslavanské uhelné pánve, která byla ukončena v devadesátých letech 20. století ve Zbýšově.

Město Rosice leží 20 km západně od Brna v půvabně zvlněném výběžku Českomoravské vrchoviny v Boskovické brázdě a nachází se v nadmořské výšce 338 m. Jižní částí města protéká říčka Bobrava. Z východu a západu město obklopují lesy. Žije zde téměř pět a půl tisíce obyvatel na rozloze 1274 ha. Rosice protínají silnice I. třídy č. 23 vedoucí z Brna do Třebíče a železniční trať Brno–Jihlava. Historicky je město Rosice přirozenou spádovou obcí pro široké okolí, proto patří od roku 2003 mezi obce s rozšířenou působností a vykonává správu v obvodu, do kterého je zahrnuto celkem 23 okolních obcí.

Významné památky

Zámek
Rosický zámek byl vybudován v letech 1570–1579 jako typická renesanční stavba s arkádovým nádvořím, která nahradila původní středověké sídlo ze 13. století. Do této podoby byl přestavěn za panování rodu Žerotínů, kteří Rosice získali v roce 1562. Přes pozdější úpravy zůstal na zámku dochován značný počet renesančních prvků. Kromě dominujících arkád se jedná o klenby v přízemí a v prvním poschodí, kamenné části portálů a sloupů. Od dubna do září probíhají na zámku pravidelné prohlídky expozic, výstavy v galerii, koncerty dobové hudby a koncem školního roku i prohlídkové pořady s historickou tématikou pro žáky základních škol.
Kostel sv. Martina
Děkanský a farní kostel sv. Martina se nachází na jižním svahu návrší pod zámkem. Románská okna ve věži svědčí o jeho stáří. Gotická sakristie pochází ze 13. století, severní kaple asi z poloviny 14. století. V 15. století byl přestavěn do gotického slohu, pozůstatky z tohoto období zdobí přední část kostela. Nejmladší částí kostela je jižní kaple postavená v období renesance. Hlavní oltář sv. Martina byl postaven roku 1768. V pozdějších dobách byl kostel několikrát modernizován. V blízkosti kostela se rozkládá bývalý hřbitov.
Kaple Nejsvětější Trojice
Kapli Nejsvětější Trojice nechal před třemi sty lety postavit tehdejší majitel rosického panství Jiří Hausperský z Fanalu. Kaple je architektonicky velmi zajímavá. Vnitřní prostor má trojúhelníkový tvar s hlavním oltářem orientovaným směrem východním a pobočnými oltáři v jihozápadní a severozápadní části. V prvním poschodí jsou umístěny dvě oratoře a kůr, na kterém dříve bývaly starobylé varhany, zničené v průběhu druhé světové války. Do třicátých let minulého století byla střecha kaple kryta šindelem. Součástí historické a přírodní památky kaple Nejsvětější Trojice je lipová alej s 12 kamennými památníky. Památníky jsou zdobeny vtesanými symboly Křížové cesty. Půvabné návrší s kaplí proslulo v minulosti tradičními poutěmi. Tato tradice se dodržuje dodnes. Pouť se koná každoročně na svátek Nejsvětější Trojice, který vychází na osmou neděli po Velikonocích.
Po celý rok jsou volně přístupné dva okruhy naučné stezky Rosickou historií. Dvanáct informačních panelů připomíná architektonické a kulturní památky, místní průmysl a významné osobnosti. Doprovodné texty jsou přeloženy do angličtiny a němčiny a jsou doprovozeny řadou fotografií.

Včelařský skanzen
S vystavenými exponáty z včelařské historie je zajímavou turistickou atrakcí. Ve venkovním areálu se nacházejí moderní včelíny i úly z dob našich předků. V areálu muzea sídlí knihovna Českého svazu včelařů a včelařská chovatelská stanice.
Kontaktní telefon: +420 604 939 464

Ubytování

Hotel Slovan
Sportovní 372
Tel.: +420 546 413 532
www.fcslovanrosice.cz

Penzion Cristal
Trávníky 74
Tel.: +420 604 717 936
Tel.: +420 546 412 182
www.pensioncristal.cz

Penzion Rosnička
Říčanská 1158
Tel.: +420 546 412 886
Tel.: +420 603 943 447
www.penzion-rosnicka.cz

Sport Camp Veselý
Tyršova 171
Tel. +420 546 412 788

Penzion NIKA
Brněnská 1339
Tel.: +420 606 958 411
www.pensionnika.cz

Restaurace Rozsocháč
Říčanská 1333
Tel.: +420 605 338 483
www.rozsochac.cz

Stravování

Hotel Slovan
Sportovní 372
Tel.: +420 546 412 527
www.fcslovanrosice.cz

Restaurant Pizzeria U Radnice
Palackého nám. 45
Tel.: +420 607 689 556
www.pizzerierosice.cz

Café Restaurant Panorama
Kpt. Jaroše 50
Tel.: +420 739 437 833

Restaurace Ve Strži
Ve Strži 748
Tel.: +420 539 083 087
www.restauracevestrzi.webnode.cz

Restaurace Zimní stadion
Sportovní 103
Tel.: +420 777 204 213

Kroupova hospoda
Brněnská 637
Tel.: +420 546 412 315
Tel.: +420 605 338 483

Restaurace Rozsocháč
Říčanská 1333
Tel.: +420 605 338 483

Kuželkářský bar
Tyršova 1181
Tel.: +420 777 705 051

Restaurace raz dva
Palackého náměstí 1600
Tel.: +420 515 220 104
www.razdvaretaurant.cz

Chill bar
Palackého náměstí 166
Tel.: +420 799 510 589

Sportovní zařízení

KK Slovan Rosice
Čtyřdráhová kuželna a víceúčelové hřiště
Tyršova 1181
Tel.: +420 777 705 049, p. Pavel Mecerod +420 724 040 499
Rezervace míst: +420 774 097 488
www.c-f.cz

Sokolovna
Sportovní hala, posilovna, tenisové kurty, pískové hřiště, aerobic,
tai−či, kondiční cvičení žen
Tyršova 316
Tel.: p. Zdeněk Šmarda +420 602 821 508

FC Slovan Rosice
Areál hřiště, posilovna
Sportovní 372
Tel.: +420 546 413 532

Tělocvična Rosnička
Říčanská 1158
Tel.: +420 546 412 887

Tělocvična ZŠ
Pod Zahrádkami 120
Tel.: +420 546 412 361

Billiard Club
Sklářská 853
Tel.: p. Jaroslav Konečný +420 607 505 796

Zimní stadion
Sportovní 103
Tel.: +420 733 413 602
Fax.: +420 546 411 163
www.stadion-rosice.cz

Taneční sál Zámeckého kulturního centra
Žerotínovo nám. 1
Tel.: +420 546 492 196, kancelář KIC Rosice

Happy Sun Relax
fitness centrum a solární studio
Palackého nám. 46
Tel.: +420 731 949 476

Kulturní zařízení

Zámek Rosice
Žerotínovo nám. 1
Tel.: +420 546 412 891, +420 606 683 229

Starý pivovár Rosice
1. května
Tel.: p. Lukáš Volánek +420 604 847 813

Kulturní dům Cristal
Trávníky 73
Tel.: p. Pavel Buďa +420 602 432 181

Kino Panorama
Kpt. Jaroše 50
Tel.: KIC Rosice, p. Veškerna +420 732 718 678

Městská knihovna
Žerotínovo nám.1
Tel.: +420 546 412 300

Zámecké kulturní centrum
Žerotínovo nám.1
Tel.: KIC Rosice, +420 546 492 196

Tradiční akce

Leden
• Hasičský ples
• Sportovní ples
• Dětský karneval

Únor
• Zahájení filmové sezóny
• Retroples
• Koňácký bál

Březen-Duben
• Velikonoční kumštování

Květen
• Festival Hudební slavnosti
• Pohádkový les
• Gymnastické závody Rosická štika

Červen
• Taneční show
• Táta dneska frčí
• Historický festival Svatobor
• Festival Rozsvícená Trojice
• Rosická pouť

Červenec
• Vozatajské závody
• Setkání malých pivovarů

Srpen
• Rytířské klání o srdce dívek a paní
• Letní noc na koupališti

Září
• Česnekové slavnosti
• Den pro děti
• Den evropského kulturního dědictví

Říjen
• Dýňobraní
• Drakyáda

Listopad
• Svatomartinské oslavy
• Divadelní festival Velké prádlo

Prosinec
• Mikulášská zabijačka
• Vánoční jarmark
• Advent u Betléma